•  

  การเขียนจดหมายลาลาครูเป็นการเขียน ตนไม่สามารถมาเรียนได้ จำเป็นต้องหยุดเรียน เนื่องจากเจ็บป่วย หรือมีธุระจำเป็น

           มารยาทในการเขียนจดหมาย
               1. ใช้กระดาษที่สุภาพ เช่น กระดาษเขียนจดหมายสีขาว กระดาษที่ใช้ต้องไม่ขาดหรือยับ เป็นต้น
               2. เขียนด้วยลายมือที่สวยงาม สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
               3. ใช้ภาษาที่สุภาพ และเขียนสั้นๆ ให้ได้ใจความชัดเจน

          รูปแบบการเขียนจดหมาย
               1. ที่อยู่ของผู้เขียน อยู่ตรงมุมบนขวาของหน้ากระดาษให้เริ่มเขียนที่กึ่งกลางหน้ากระดาษ
               2. วัน เดือน ปี ให้เขียนกึ่งกลางหน้ากระดาษ โดยเขียนวัน เดือน ปี ที่จะเขียนจดหมาย
               3. คำขึ้นต้น ให้เขียนเว้นคั่นหน้ากระดาษ 1.5 นิ้ว
               4. เนื้อหา เริ่มเขียนโดยย่อหน้าเล็กน้อย โดยเขียนบอกสาเหตุ และบอกระยะเวลาการลา
               5. คำลงท้าย อยู่ตรงกับวันเดือนปีที่เขียน เป็นการบอกกล่าวแสดงความเคารพ
               6. ลงชื่อผู้เขียน ให้เขียนเยื้องลงมาทางขวามือเล็กน้อย
               7. คำรับรองของผู้ปกครอง ให้เขียนตรงกับคำขึ้นต้นแล้วให้ผู้ปกครองลงชื่อกำกับไว้

  ตัวอย่าง จดหมายลาครู

                                                                                                               ๖๘/๑ หมู่ ๖ ตำบลบางแขม 
                                                                                                              อำเภอเมือง นครปฐม ๗๓๐๐๐

                                                                                  ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙

        เรียน คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๕

                      เนื่องจากกระผมป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ จึงไม่สามารถมาเรียนได้ จึงขอลาป่วยเป็นเวลา ๓ วัน              

                              คือตั้งแต่วันพุธที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

                      เมื่อกระผมหายเเล้ว จะมาเรียนตามปกติ

                                                                                   ด้วยความเคารพอย่างสูง
                                                                                      ด.ช. มีสุข อินทนิล

                       ขอรับรองว่าเป็นความจริง
                  ……………………………….
                              (ผู้ปกครอง)
  ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
  เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.4. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

   

  ขอบคุณ: http://suwannarat.wordpress.com/2011/07/30/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9/

  จำนวนอ่าน : 26764